Priser

Klippning

400kr

Skägg-

trimning

300kr

Klippning

Trådning & Vax

500kr

GENTLEMAN’S

PAKET

700kr

Klippning

Rakning

Skäggtrimmning

 med

varm handduk, mask and vax

Klippning

& Skägg

600kr

Rakning

med kniv & huvud

300kr

Trådning

& Vax

150kr